UMÍ SPOLEČNOST CARGO IHL PŘEPRAVOVAT I CHEMICKÉ LÁTKY?


Toto pole ponechte prázdné
Ochrana osobních údajů
Vyplňte prosím všechna pole formuláře
Děkujeme, Váš vzkaz byl odeslán.

Ano, mezi naše zákazníky patří řada významných společností z chemického průmyslu. Umíme přepravit bezpečné chemické látky i látky nebezpečné. Přeprava nebezpečných věcí po moři se řídí předpisem IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods).

CARGO SYSTEM


Cargo Prague
Cargo IHL
XCargo