Nikdo nepřihlášen. Prosím, přihlašte se

[doTrackingLoginform]
Připojit soubor do informací pro dopravce', 'czmi'); if (!isset($_SESSION["CargoUser"]["id"]) || $_SESSION["CargoUser"]["isAdmin"]!=1){ print "

".__('Nejste přihlášen(a) nebo nemáte administrátorská oprávnění.', 'czmi')."

"; }else{ print '

'.__('Ukázat/Vyhledat soubory', 'czmi').'

'; if (isset($_POST["btnAdd"])){ $chyby = array(); if (strlen($_POST["description"])==0) $chyby[] = 1; if (strlen($_POST["code"])<8) $chyby[] = 2; if (strlen($_FILES["selFile"]["name"])==0) $chyby[] = 3; if (count($chyby)==0){ $fn = time() . "_" . $vwbSys->prepareRWFileName($_FILES["selFile"]["name"]); $path = ROOT_DIR . "data/files/" . $fn; if (!@move_uploaded_file($_FILES['selFile']['tmp_name'],$path)){// neexistuje soubor $chyby[] = 4; }else{ $_POST["file"] = $fn; $conn[0]->makeinsert("cargo_files",$_POST,true); $OUTPUT["ok"] = 1; } } } $OUTPUT["post"] = $_POST; if ($OUTPUT["ok"]==1){ print '

'.__('Soubor byl přidán', 'czmi').'

'; print '

 '.__('Přidat další', 'czmi').'

'; }else{ for($x=0;$x".__('Zadejte popis', 'czmi')."

"; if ($chyby[$x]==2) print "

".__('Kód musí být dlouhý min. 8 znaků', 'czmi')."

"; if ($chyby[$x]==3) print "

".__('Nebyl vybrán soubor', 'czmi')."

"; if ($chyby[$x]==4) print "

".__('Přenos souboru selhal', 'czmi')."

"; } print '
'; } } ?>

CARGO SYSTEM


Cargo Prague
Cargo IHL
XCargo
Toto pole ponechte prázdné
Ochrana osobních údajů
Vyplňte prosím všechna pole formuláře
Děkujeme, Váš vzkaz byl odeslán.