…across logistics
Cargo Prague

www.cargoprague.cz


Sociální odpovědnost

 • Dodržujeme a podporujeme základní lidská práva
 • Poskytujeme rovné příležitosti a odmítáme genderovou, rasovou i náboženskou diskriminaci
 • Bojujeme proti korupci
 • Dodržujeme pravidla hospodářské soutěže
 • Podporujeme pracovní schopnosti a dovednosti zaměstnanců a přispíváme k trvalému zvyšování jejich kvalifikace
 • Zaměstnance odměňujeme na základě transparentních pravidel
 • Dbáme na bezpečnost práce a zdraví zaměstnanců
 • Vytváříme důstojné pracovní podmínky
 • Podporujeme individuální angažovanost a zodpovědnost
 • Informujeme zaměstnance o firemních aktivitách a dosažených výsledcích
 • Jednáme sociálně odpovědným způsobem
 • Podporujeme sociální dialog
 • Zakládáme si na dobré pověsti a dodržování etických norem

Skupina Cargo

CARGO PRAGUE
CARGO IHL
XCARGO