…across logistics
Cargo Prague

www.cargoprague.cz


Námořní přeprava

Transportation, containers ship

Pro přepravy zboží z/do zámořských destinací je vhodnou volbou kontejnerová námořní přeprava. Díky jednotnému systému mezinárodně používaných přepravních jednotek – kontejnerů – umožňuje námořní doprava efektivní a úspornou přepravu Vašich zásilek. Výhodou přepravy v kontejnerech je zabezpečení zboží proti krádeži, pravidelnost linek kontejnerových lodí, široké spektrum dopravních linek umožňující rychlé dodání zboží z přístavu do přístavu i nižší náklady v porovnání s ostatními způsoby přepravy.

V rámci námořní přepravy nabízíme:

 • přepravu kusových zásilek (je určena pro menší zásilky, které samostatně nenaplní celý kontejner)
 • přepravu ucelených kontejnerů (tzv. FCL/FCL – celokontejnerové zásilky)
 • přepravu těžkých a nadrozměrných zásilek (jedná se o konvenční přepravu ve specielních obalech nebo ve zvláštních typech kontejnerů)
 • přepravu sběrných kontejnerů (tzv. LCL/LCL)
 • přepravu nebezpečného a speciálního zboží (bezpečné a nebezpečné chemikálie, pyrotechnika apod.)
 • kombinovanou přepravu
 • pojištění zásilek
 • skladování a celní odbavení zásilek

Typy používaných kontejnerů:

 • 20 ft GP (standard)
 • 40 ft GP (standard)
 • 20 ft Open Top (otevřená střecha)
 • 40 ft Open Top (otevřená střecha)
 • Flat Rack (spodní základna)
 • Insulated (isolovaný)
 • Refrigerated (chladící)
 • Bulk (násypný pro hromadný náklad)
 • Tank (tekutý náklad)
 • Open Sided (otevřená strana – možnost bočního naložení zboží)
 • High Cube (velkoobjemový – zvýšená kapacita nakládky)

Náš servis zahrnuje:

 • knihování lodního prostoru
 • vyzvednutí zásilky u odesilatele
 • nalodění zásilky
 • vykládku/nakládku
 • překládku z lodi na kamion/vlak a opačně
 • pozemní přepravu do (z) přístavu nakládky (vykládky)
 • zajištění veškeré dokumentace (B/L, pojistný certifikát apod.)
 • celní odbavení
 • pojištění
 • sledování zásilky
 • skladování a logistiku
 • dodání k finálnímu příjemci

Skupina Cargo

CARGO PRAGUE
CARGO IHL
XCARGO