…across logistics
Cargo Prague

www.cargoprague.cz


Celní služby

533710_71930792

Celní služby jsou jednou z mnoha součástí spedičních služeb, které společnost Cargo IHL, s.r.o. svým zákazníkům nabízí. Na základě požadavků klienta jsme schopni zajistit rychlé a kvalitní celní odbavení.

Celní služby spojené s dovozem a vývozem zboží poskytujeme na území České republiky vlastními celními deklaranty. Naše kancelář se nachází ve stejné budově jako Celní úřad pro Hlavní město Prahu. Pro celní řízení využíváme dnes již nezbytných zjednodušených postupů. Tyto služby nabízíme na kontejnerovém překladišti Praha – Uhříněves, na terminálech v Mělníce, České Třebové, Paskově, Karviné, Přerově a Zlíně formou centralizovaného celního řízení. Na základě požadavků klientů zajistíme rychlé a kvalitní celní odbavení i na jiných celních úřadech ČR.

V blízkosti dálnice D5 v Hořovicích, okres Beroun poskytujeme služby uskladnění, překládky a manipulace zásilek ve svém tuzemském skladu. Vlastníme status dočasného skladu, který klientům poskytuje vyšší komfort při odbavení jejich zásilek pod celní kontrolou.

Naše celní služby zahrnují:

 • vyhotovení celních dokladů
  • jednotný správní doklad (JSD)
  • elektronické celní prohlášení (E-dovoz, E-vývoz)
  • osvědčení o původu zboží (EUR1, ATR)
 • zastupování
  • zastupování v celním řízení (přímé, nepřímé)
  • elektronické celní řízení (VAN operátor, kvalifikované elektronické podpisy)
 • zajištění celního dluhu
  • globální záruka
  • individuální záruka (záruční listina)
 • zjednodušené postupy v celním řízení
  • volný oběh (zjednodušené celní prohlášení)
  • zjednodušené postupy
  • centralizované celní řízení
  • příprava pro získání statutu oprávněného hospodářského subjektu (AEO)
 • ostatní celní služby
  • zařazení zboží do společného sazebníku EU (TARIC)
  • výpočet celního dluhu a daní
  • uplatnění preferenčního původu zboží
  • osvobození od cla, vrácené zboží, režimy s hospodářským účinkem
  • neutralizace dokladů
  • celní poradenství

Více informací Vám poskytnou přímo naši celní deklaranti.

AEO_final_cs


Skupina Cargo

CARGO PRAGUE
CARGO IHL
XCARGO